image banner
Tuyên truyền Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021)
Lượt xem: 39
Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021)

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam(15/10/1956 - 15/10/2021), mỗi thanh niên Việt Nam có quyền tự hào: Trong mỗi chặng đường của lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Các tầng lớp thanh niên Việt Nam luôn có truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Truyền thống quý báu đó đã tạo nên động lực vô cùng quý giá xuyên suốt các chặng đường lịch sử; thế hệ trẻ sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào thanh niên nước ta quyết không quản ngại khó khăn, gian khổ hi sinh, chiến đấu quên mình, say mê, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong lao động sản xuất, xung phong tình nguyện, đoàn kết thương yêu nhau vươn lên góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Truyền thống gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong tổ chức Hội, tin tưởng và tự hào về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ra sức xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên và tạo nguồn lực bổ sung cho Đoàn. Truyền thống đoàn kết, gắn bó thương yêu giúp đỡ nhau trong học tập, lao động, sẵn sàng nhường áo sẻ cơm, sẵn sàng giúp đỡ đồng bào bị thiên tai địch họa “Thương người như thể thương thân”;..đó là truyền thống quý báu được hun đúc nên từ hàng ngàn đời nay của thanh niên nước ta. Thanh niên Việt Nam cũng luôn là đội quân xung kích cho cách mạng, xung phong tình nguyện, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề mà lịch sử giao phó, dám đi đến những nơi gian khổ nhất, khi Đảng và nhân dân kêu gọi, thanh niên luôn sẵn sàng với tinh thần tự giác cao. Các thế hệ đi trước đã tình nguyện “Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”; “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” cho đến “Thanh niên lập nghiệp”; “Tuổi trẻ giữ nước”; “Thanh niên tình nguyện”…đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả quá trình lịch sử với truyền thống của đội quân xung phong tình nguyện bắt nguồn từ lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, không cam chịu mất nước, làm nô lệ; không cam chịu đói nghèo lạc hậu. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Thanh niên Việt Nam với truyền thống hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, có hoài bão lớn để vươn tới những đỉnh cao của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao. Say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, dù trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn vẫn quyết tâm học tập, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.Sinh thời Bác Hồ đã từng nói "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do thanh niên". Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ thị trấn nói riêng đang tiếp tục ra sức học tập và làm theo lời Bác, phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên vào tổ chức Hội;  thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của hội viên, đoàn viên thanh niên.

Qua 65 năm cống hiến, xây dựng và trưởng thành, ngày nay, trong công cuộc đổi mới, thanh niên luôn là người đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các thế hệ hội viên, đoàn viên thanh niên Việt Nam nguyện một lòng đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại; cống hiến tất cả tài năng, sức lực và trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đặc biệt là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội -HĐND các cấp, tiếp tục sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Đây cũng là năm với nhiều vận hội mới, thời cơ mới, song cũng có những khó khăn thử thách đặt ra cho thanh niên. Được sự quan tâm của chỉ đạo của Hội liên hiệp thanh niên huyện–Thường trực Đảng – UBND thị trấn, Hội LHTN thị trấn đã từng bước trưởng thành hơn, hàng năm đã xây dựng kế hoạch công tác của hội, tổ chức cho hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động vì cộng đồng do Tỉnh Đoàn, huyện hội tổ chức như: Vệ sinh môi trường biển”, Tiếp sức mùa thi”, hưởng ứng ngày ‘Môi trường thế giới’... Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thị trấn tuyên truyền, vận động ĐVTN thực hiện luật NVQS;Tham gia tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà tiễn nam thanh niên lên đường nhập ngũ hàng năm đảm bảo trang trọng, vui tươi và ý nghĩa.Vận động người thân trong gia đình tham gia mua thẻ BHYT mới, mua nối và đăng ký tham gia sử dụng nước sạch; phân loại rác thải tại hộ gia đình. Đặc biệt chú trọng về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19 đang có những diễn biến phức tạp; Tổ chức các hoạt động phong trào như “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới và văn minh đô thị”, xây dựng công trình thanh niên, phong trào trồng cây xanh,  lao động vệ sinh môi trương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ 27/7, tham gia hiến máu tình nguyện tại huyện...luôn được Hội thị thực hiện nghiêm túc. Hội Liên hiệp thanh niên thị trấn cũng đã chỉ đạo Hội đồng đội các nhà trường tổ chức các hoạt động cụ thể như ngày hội ‘Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn”, ‘ Vé số hoa điểm tốt”, ‘Xét tặng giải thưởng Kim Đồng”, Đại hội Liên đội, sinh hoạt hè theo đơn vị lũy tre xanh...

          Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, xung kích tình nguyện, cán bộ hội viên, đoàn viên thanh niên thị trấn Rạng Đông  quyết tâm thực hiện tốt chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niênnăm 2021 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”. Hãy thắp sáng lên ngọn lửa truyền thống của Hội LHTNthanh niên, ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, quyết tâm phấn đấu góp phần xây dựng thị trấn Rạng Đông đổi mới, phát triển, ngày càng giàu mạnh và văn minh.

 
                                                                                                                                                                                                                  Tin của Chủ tịch Hội: Trần Văn Trí
Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 785
  • Tất cả: 37044

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân TT Rạng Đông - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: TT Rạng Đông- huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang